slider-hgv.jpg
Czym jest standard fitosanitarny dla palet drewnianych HGV Katowice
31 marca 2021

Czym jest standard fitosanitarny dla palet drewnianych HGV Katowice

Palety drewniane Katowice HGV jak wszystkie opakowania funkcjonujące w obrocie towarowym muszą spełniać określone wymogi sanitarne. Mają przecież kontakt z artykułami, które trafiają do końcowych odbiorców. Ci zaś chcą mieć pewność, że nabyte przez nich artykuły są bezpieczne dla zdrowia. Spełnieniu takich oczekiwań służy między innymi norma ISPM -15. Została ona ustanowiona przez Międzynarodową Organizację Ochrony Roślin, która to organizacja odpowiada za jakość drewnianych opakowań o grubości powyżej 6mm używanych w transporcie w różnych krajach. Wprowadzenie normy ISPM-15  miało na celu eliminację chorób i owadów, które atakują rośliny, w tym także drzewa.

Czym są palety fitosanitarne?

Wytyczne wynikające z tej normy zalecają likwidację obecnych w drewnie organizmów, które mogłyby być zagrożeniem dla flory i fauny krajów, do których docierają towary na paletach drewnianych. Norma ISPM-15 wymienia produkty, które powinny być poddane obróbce, określa, jaka to ma być obróbka i jak będą oznaczone opakowania, jej poddane. Spełnienie wymogów wynikających z tej normy daje gwarancję bezproblemowego transportu na całym świecie. Standardy wynikające ze stosowania normy ISPM-15 nie obowiązują w obrocie wewnątrz Unii Europejskiej. Natomiast każdy kraj, który chce przywieźć palety bądź skrzynie drewniane do krajów UE, musi spełniać wymogi wynikające z tej normy.

Paleta fitosanitarna to specjalny rodzaj palety, która została poddana procesowi izdebkowania lub innym metodom obróbki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób roślin podczas transportu międzynarodowego. Proces ten jest regulowany przez Międzynarodowe Standardy Ochrony Fitosanitarnej (ISPM 15), które określają wymagania dotyczące obróbki drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym. Obróbka fitosanitarna ma na celu zniszczenie wszelkich form życia szkodników, które mogą znajdować się w drewnie, w tym larw i jaj, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania przenoszeniu się chorób roślin i szkodników na nowe terytoria. Palety poddane takiej obróbce są oznaczane specjalnym symbolem, ułatwiającym ich identyfikację i zapewniającym zgodność z międzynarodowymi przepisami.

Jak wyglądają oznakowane palety drewniane HGV?

Opakowania wyprodukowane z uwzględnieniem wymogów wyżej wymienionej normy są specjalnie oznakowane. Dzięki temu łatwo jest określić ich pochodzenie i etapy uczestnictwa w łańcuchu dostaw. Palety takie posiadają oznaczenie, które jest rozpoznawalne na całym świecie. W jego składzie są symbole informujące o fumigacji i ewentualnej obróbce cieplnej drewna. Jest tam także oznaczenie kraju, gdzie przeprowadzono te procesy.

Przestrzeganiu normy ISPM-15 w Polsce  służy prowadzony rejestr podmiotów gospodarczych, które mają prawo do obróbki palet zgodnie w wymogami tej normy. Aby znaleźć się w tym rejestrze, należy uzyskać pozytywną opinię Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, działającego pod nadzorem Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. Wpisanie do rejestru poprzedzone jest audytem przeprowadzonym przez wymieniony Instytut, a skutkuje nadaniem certyfikatu i indywidualnego numeru do oznaczania produktów. Certyfikat ważny jest przez dwa lata.

W kolejnym artykule poruszymy remat obróbki cieplnej drewna, czyli najlepszego sposobu na spełnienie wymogów normy ISPM-15.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.