slider-hgv.jpg
Jak przechowywać palety drewniane
27 kwietnia 2022

Jak przechowywać palety drewniane

Palety drewniane na dobre wrosły w międzynarodowy i krajowy obrót towarowy. Obecnie nikt nie wyobraża sobie handlu i gospodarki magazynowej bez tych drewnianych nośników. Na przestrzeni lat ich konstrukcja niewiele się zmieniła. Powstały jednak ramy prawne dla  ujednolicenia i wypracowania standardów ich produkcji i eksploatacji. Stworzyła je organizacja EPAL, która czuwa nad jakością palet drewnianych  funkcjonujących w handlu poszczególnych gospodarek i  międzynarodowym. Wszystkie te unormowania mają na celu zapewnienie bezpiecznego przewozu i magazynowania towarów. Działania tej organizacji zmierzają także do wydłużenia żywotności palet, tak aby w jak najwyższym stopniu chronić środowisko naturalne, a także zwiększać zyski przedsiębiorców.

 Starania te na nic się zdadzą, jeśli korzystanie a palet i ich przechowywanie nie będzie właściwe. To, w jaki sposób palety drewniane są magazynowane, szczególnie w okresie jesienno-zimowym ma wielki wpływ na ich kondycję i możliwość funkcjonowania w handlu towarami. Bardzo dużym zagrożeniem dla jakości palet jest pleśń. Grzyby pleśni niszczą strukturę drewna, przez co paleta traci swoją wytrzymałość. Pleśń jest skutkiem zbyt dużej zawartości wody w drewnie palet, a to z kolei może być wynikiem przetrzymywania ich w miejscach o dużym stopniu zawilgocenia.

Zagrożenia dla źle przechowywanych palet drewnianych

Sposób składowania palet ładunkowych z drewna jest określony w normie PN-89/M-78201, pkt 4.3. Stanowi ona, że nośniki winny być układane na przekładkach w pomieszczeniach izolujących od  warunków atmosferycznych. Taki sposób przechowywania pozwoli uniknąć uszkodzeń, innych niż mechaniczne. Palety drewniane wytwarzane są z drewna sosnowego lub świerkowego wysokiej klasy. Nawet najlepszy materiał nie wytrzyma próby czasu, jeśli będzie narażony na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.

Śnieg, deszcz czy lód działający na palety drewniane przez dłuższy czas osłabią drewno i zmniejszą użyteczność nośników. Palety drewniane szybko wchłaniają wodę. Naukowcy udowodnili, że mokre palety załadowane towarem przechowywane w niewentylowanych halach bądź magazynach na pewno ulegną spleśnieniu. Sam mróz nie szkodzi paletom drewnianym pod warunkiem, że znajdują się w przewiewnym pomieszczeniu bądź istnieje możliwość wyniesienia ich na dwór przy sprzyjającej pogodzie.

Musimy pamiętać o tym, że właściwe składowanie palet wpływa na ich żywotność i pozwala na dłuższą i bezpieczną eksploatację. Stan palet najlepiej stwierdzić, przeprowadzając ich regularną  kontrolę. Warto to zrobić szczególnie po okresie jesienno- zimowym. Taka ocena stanu technicznego palet pozwoli na wyeliminowanie tych, które należy wyłączyć z użytkowania i stworzenie właściwych warunków przechowywania palet nadających się do dalszego wykorzystania.

Gdzie przechowywać palety EURO

Palety drewniane najlepiej składować w przewiewnym miejscu. Może to być zadaszona wiata o dwóch ścianach. Drewniane nośniki o minimalnej wilgotności przechowywane w miejscu wilgotnym i niewentylowanym (o wilgotności względnej powietrza powyżej 90% ), wchłoną wilgoć z otoczenia i staną się podatne na inwazję grzybów pleśni. Jeśli znajdują się w pomieszczeniu, winno być ono przewiewne. Zanim zdecydujesz się na zakup palet upewnij się, czy wybrany przez Ciebie producent palet przechowuje je w taki właśnie sposób.

Temperatura tam panująca nie powinna być zbyt wysoka. Nadmierne wysuszenie drewna bowiem spowoduje, że będzie ono kruche i szybko pojawią się pęknięcia i złamania. Takie palety stanowią zagrożenie dla towarów i ludzi. Dlatego też należy wyłączyć je z obrotu. Odległość pomiędzy paletami a ścianami pomieszczenia nie może być mniejsza niż 30 do 50 cm.

Drewno jest materiałem trwałym, ale bardzo higroskopijnym. Bardzo szybko wchłania wodę. Należy więc pamiętać, aby nie składować palet mokrych obok tych suchych. Wilgoć bowiem, w krótkim czasie przeniesie się z jednych na drugie. Aby stwierdzić, czy takie zjawisko nie ma miejsca w naszych magazynach palet, należy regularnie badać stopień ich wilgotności. Powinna to robić osoba uprawniona. Należy pamiętać, że wilgotność palet EPAL nie może przekraczać 22%. Chcąc, aby nasze palety służyły nam długo i nie stwarzały zagrożenia dla towarów i ludzi, należy zadbać o ich właściwe magazynowanie. Częste kontrole stanu technicznego tych nośników pozwolą uniknąć kłopotów z paletami niespełniającymi norm bezpieczeństwa, a to będzie miało wpływ na dobre funkcjonowanie transportu i magazynów w firmie.

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.