slider-hgv.jpg
Wymogi dotyczące drewna paletowego w transporcie międzynarodowym
19 lipca 2023

Wymogi dotyczące drewna paletowego w transporcie międzynarodowym

Palety drewniane używane w handlu po granicami naszego kraju są poddane szczególnym rygorem w zakresie surowca, z jakiego są produkowane. Drewno musi bowiem spełniać określone standardy, w tym normę ISPM 15. Wymagania tej normy są bardzo wysokie. Na czym polegają?

Wymogi normy ISPM 15 – jakie są?

Wyżej wymieniona norma to Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych nr 15, określająca wymogi dotyczące surowca, z jakiego wykonane są opakowania drewniane uczestniczące w międzynarodowym obrocie towarowym. Obowiązkowo musi on być poddany procesowi sterylizacji, podczas którego usuwane są szkodniki a także miejsca chorobowo zmienione.

Na czym polega sterylizacja drewna?

Proces ten to specjalna obróbka termiczna. Drewno umieszczane jest w komorze suszenia, w której temperatura jest stopniowo podnoszona, aż do osiągnięcia poziomu 56 stopni Celsjusza w rdzeniu drewna. W tej temperaturze surowiec jest przetrzymywany przez 30 minut. Po tym czasie drewno jest wysterylizowane i można je poddać obróbce. Prawidłowo wykonana sterylizacja jest potwierdzana umieszczeniem na drewnie symbolu HT. 

Stosowanie standardu ISPM 15 na terenie Unii Europejskiej 

Opakowania drewniane uczestniczące w obrocie towarowym na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii, nie muszą spełniać normy ISPM 15. Tylko Portugalia stawia w tej kwestii inne wymagania. Otóż palety drewniane wykonane z gatunków iglastych opuszczające obszar tego kraju winny spełniać tę normę, ze względu na wysokie prawdopodobieństwo zainfekowania drewna przez węgorka sosnowca.

Norma ISMP 15 nakazuje, aby obowiązkowej sterylizacji poddane były wszelkie elementy opakowania z drewna. Także łączniki, blokady i inne części ładunku. Każdy z wymienionych elementów winien posiadać oznaczenie HT. Jego brak może stanowić podstawę do zatrzymania towaru przez służby celne.  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa na swojej stronie internetowej udostępnia wszelkie informacje na temat normy ISMP 15.

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.