slider-hgv.jpg
Jak działa skup europalet Katowice
7 czerwca 2020

Jak działa skup europalet Katowice

Dobrze funkcjonujący skup europalet musi być odpowiednio przygotowany do przyjęcia i sprzedaży nawet bardzo dużej ilości palet. Rekordziści w tej dziedzinie potrafią kupić i sprzedać nawet kilka tysięcy palet drewnianych w ciągu miesiąca. Klientami punktów skupu palet drewnianych Katowice są zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne. Potrzebny jest więc duży teren, na którym można składować palety. Skupuje się palety zarówno te, które nadają się do dalszego użytkowania jak i te uszkodzone. Zbędnych palet nie wolno bowiem, pod groźbą odpowiedzialności karnej, wyrzucać na wysypiska. Muszą być poddane recyklingowi. Bardzo dobrze jest gdy, teren na którym składowane są palety jest zadaszony. Można uniknąć wtedy zawilgocenia drewna a co za tym idzie utraty wartości użytkowych palet. Teren składu powinien być też ogrodzony i w miarę możliwości posiadać monitoring. Takie rozwiązanie nie tylko uchroni przed złodziejami ale wpłynie też na wizerunek skupu. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja firmy oraz proponowane ceny. Wszystko to przekłada się  na wzmożone zainteresowanie klientów. Nabywcy europalet HGV Katowice, to nie tylko ci, których interesują palety w dobrym stanie technicznym. W obecnym czasie zakupem palet, nawet tych uszkodzonych,  interesują się osoby, które chcą z nich wykonać nietypowe meble czy sprzęty.

Jak każdy biznes skup palet drewnianych musi prowadzić wymaganą dokumentację, ilustrującą dokonywane transakcje. Podstawowym dokumentem jest umowa kupna sprzedaży, która winna zawierać wszystkie elementy wymagane prawem tj.

  •  numer umowy i datę jej wystawienia,
  •  strony umowy, ich dane osobowe i teleadresowe,
  •  określenie przedmiotu umowy, ilości i wymiarów towaru oraz jego ceny,
  •  podpisy stron umowy.

Fakt wydania europalet z punktu skupu palet drewnianych w Katowicach winien być potwierdzony odpowiednim dokumentem, np. dowodem MW.

Profesjonalne skupy palet przemysłowych są bardzo ważnym ogniwem w łańcuchu działań mających na celu ochronę środowiska. W związku z tym, że zbędne palety nie mogą trafić na śmietnik konieczne jest istnienie punktów skupu i sprzedaży palet używanych. Te palety, które nie mogą być już  stosowane  zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, mogą być przecież materiałem do produkcji innych wyrobów z drewna. Dzięki takim działaniom nie tylko możliwa jest oszczędność środków finansowych, ale też chronione jest środowisko naturalne. Profesjonalne skupy palet uprawnione są do wydawania zaświadczeń o przyjęciu zbędnych palet. Dokument ten uprawnia do ulgi w opłatach na rzecz środowiska. Tak więc po odpowiednim przygotowaniu i przy dobrej organizacji pracy, handel używanymi paletami może być zyskownym biznesem.

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.