slider-hgv.jpg
Jak uzyskać licencję EPAL dla produkcji palet drewnianych?
6 czerwca 2022

Jak uzyskać licencję EPAL dla produkcji palet drewnianych?

Każdy producent chce, aby jego towary uznawane były za najlepsze, nie tylko wśród kupujących, ale także instytucji i organizacji określających poziom jakościowy określonych produktów. Dotyczy to zarówno towarów wysoce skomplikowanych technicznie, jak i tych, które są prostymi konstrukcjami, ale bez których trudno sobie wyobrazić współczesny handel. Mowa tu o paletach drewnianych. Czasy, gdy palety z drewna były konstruowane pod określone, jednorazowe potrzeby minęły bezpowrotnie. Dziś każdy producent palet drewnianych chce, aby jego wyrób był uznawany za dobry nie tylko przez konsumentów, ale też organizacje potwierdzające jakość wyrobu.

Czym jest EPAL?

I tu pojawia się EPAL, czyli międzynarodowa organizacja producentów palet. Powstała ona w roku 1991 i jest międzynarodowym stowarzyszeniem non profit działającym na rzecz wymienialnych palet. W zakresie jej działania pozostaje około 600 ml palet. Ma przedstawicielstwa w ponad 30 krajach, w których zrzesza ponad 150 licencjobiorców.  Celem stowarzyszenia jest zapewnienie wysokiej jakości palet drewnianych, poprzez nadzorowanie zarówno produkcji, jak i naprawy tych nośników. Działa poprzez organizacje narodowe. Od 1999 roku jej członkiem jest Ogólnopolski Związek Producentów Europalet, za którego pośrednictwem krajowi producenci i dystrybutorzy palet ubiegają się o licencję EPAL.

Obecnie coraz więcej wytwórców palet ubiega się o zezwolenie tej organizacji, na używanie oznaczeń EPAL. Stanowi to nie tylko pewną nobilitację, ale daje też wiele korzyści w ujęciu ekonomicznym. Marka EPAL pozwala nawiązać współpracę z wieloma firmami logistycznymi. To zaś ma przełożenie na osiągane zyski. Kontrahenci wiedzą, że licencjonowane palety są dobrej jakości, która jest weryfikowana przez regularne, niezapowiedziane audyty. W czasie ich trwania sprawdzane jest przestrzeganie przez producenta palet drewnianych wszystkich przewidzianych norm i zasad. Mają one na celu nie tylko ulepszenie międzynarodowego obrotu towarowego, ale też ochronę środowiska naturalnego. W czasach, gdy nasza planeta coraz dotkliwiej odczuwa skutki niefrasobliwego gospodarowania jej zasobami, jest to szczególnie ważne.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać certyfikat  EPAL?

Pierwszym krokiem jest zapoznanie się Statutem Polskiego Komitetu Narodowego tej organizacji. Zawiera on wiele unormowań i postanowień, które pozwalają ustalić, jakie warunki nasze przedsiębiorstwo musi spełnić ,aby stać się licencjonowanym producentem palet. Kolejny krok to wypełnienie i złożenie deklaracji przystąpienia do Polskiego Komitetu Narodowego EPAL. Trzecią czynnością jest uiszczenie jednorazowej opłaty wstępnej w wysokości 25.000,00 PLN powiększonej o 23% podatek VAT. Po uiszczeniu wymaganej opłaty konieczne jest poddanie się  audytowi wstępnemu, który następuje po uregulowaniu opłaty wstępnej.

Przedstawiciel PKN EPAL podczas czynności kontrolnych przekazuje także przedsiębiorcy Regulamin Techniczny, kryteria kontroli jakości i cennik opłat za odbiory. Pozostawia także przyrządy kontrolno-pomiarowe, których wartość wynosi 1450,00 PLN, powiększona o 23% podatek VAT. Kolejnym krokiem jest wniosek do EPAL International, która zleci spółce kontrolnej BUREAU VERITAS ocenę zakładu wnioskodawcy. Koszt takiej oceny to 600 EURO, ponoszony jednorazowo. Następnie winno się uzgodnić termin kontroli z przedstawicielem BUREAU VERITAS.

Do tego czasu należy przygotować partię palet  drewnianych (próbną) w ilości 100 szt., która będzie przedmiotem oceny audytorów. BUREAU VERITAS przekazuje ocenę do EPAL International. Zwieńczeniem starań o uzyskanie licencji EPAL jest pozytywna ocena organu kontrolnego, która  poprzedza wydanie zezwolenia (z indywidualnym numerem) na naprawę bądź produkcję palet EPAL. Taki dokument czyni wnioskodawcę pełnoprawnym członkiem zwyczajnym Polskiego Komitetu Narodowego EPAL , z kompletem praw.

Podmiot posiadający licencję ma obowiązek wnosić co roku opłatę licencyjną w wysokości 3.000,00 PLN obciążoną podatkiem VAT w wysokości 23%. Przedstawiona powyżej procedura może wydawać się żmudna i skomplikowana. Warto jednak ją przejść. Nagrodą za poniesione trudy i wydatki będą nie tylko finansowe zyski, ale też dobra opinia wśród konkurencji i klientów.

Jak uzyskać licencję EPAL dla produkcji palet drewnianych?

  • Licencja EPAL to międzynarodowy certyfikat jakości dla producentów palet drewnianych.

  • W celu uzyskania licencji należy przestrzegać norm i zasad produkcji palet drewnianych.

  • Proces uzyskania licencji obejmuje m.in. wstępny audyt i ocenę zakładu przez spółkę kontrolną BUREAU VERITAS.

  • Posiadanie licencji wiąże się z korzyściami finansowymi dla producenta palet.

  • Dysponowanie licencją to również dobra opinia wśród konkurencji.

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.