slider-hgv.jpg
Czym jest tarcica w produkcji HGV palety drewniane Wałbrzych
29 lipca 2021

Czym jest tarcica w produkcji HGV palety drewniane Wałbrzych

Drewno jest jednym z najpopularniejszych surowców. Wytwarza się z niego wiele produktów użytkowych. Zanim jednak przyjmie ono postać finalną, musi być poddane stosownej obróbce. Na początku mamy do czynienia z tarcicą. Jest to produkt otrzymywany na skutek przecięcia drzewa równolegle do jego pionowej osi. Dokonuje się tego za pomocą traków pionowych lub taśmowych przeznaczonych do kłód. Traki pionowe stosuje się do przecierania grupowego, co pozwala na szybkie pocięcie większej ilości drewna. Wykonuje go sprzęg pił odsuniętych od siebie, na odległość odpowiadającą pożądanej grubości tarcicy. Traki taśmowe natomiast pozwalają otrzymać tylko jedną sztukę tarcicy.

Rodzaje tarcicy

Tarcice mogą pochodzić z drzew iglastych bądź liściastych. Ta pierwsza jest surowcem do produkcji podłóg, drzwi i okien. Tarcica liściasta natomiast służy do wyrobu mebli i używana jest w pracach stolarskich. Wśród tarcic dominuje ta ze świerka i sosny. Tarcice liściaste pochodzą z dębu,brzozy i buku.

Podstawą podziału tarcic jest także stopień jej obróbki. Mamy do czynienia z tarcicą nieobrzynaną, gdzie obrobione zostają tylko dwie powierzchnie równoległe, a powierzchnie boczne pozostają nieobrobione. Tarcica obrzynana natomiast to taka, gdzie obrobione są cztery płaszczyzny. Jest to skutek dwukrotnego przecierania. Rozróżnia się także tarcicę obrzynaną zbieżyście, czyli przetartą na ostro z obrzynaniem nierównoległym wzdłuż osi. W obrocie funkcjonuje także tarcica obliniasta, gdzie naroża przekrojów poprzecznych zawierają elementy obwodu drewna tj. oflisy lub obliny. 

Podstawa podziału tarcic jest także ich wymiar. I tak:

  • deska ma grubość 19-45 mm a szerokość 75- 250 mm,
  • bal ma grubość 50-100 mm a szerokość 100-250 mm,
  • łata ma przekrój poprzeczny 38/63 do 75/140 mm,
  • belka ma przekrój od 200/200 do 275/275-
  • krawędziak ma przekrój od 100/100 do 175/175,
  • listwa ma przekrój poprzeczny od 12/24 do 29/70 mm.                                                                                                                                          

Wymienione wyżej wymiary odnoszą się do tarcicy z iglastych gatunków drzew. Tarcica liściasta ma wymiary bardzo zbliżone.

Jak należy obchodzić się z tarcicą?

Aby drewno mogło być wykorzystane w produkcji np. palet drewnianych HGV Wałbrzych, musi być poddane procesowi suszenia. W jego efekcie drewno osiąga wilgotność zbliżoną do tej, która jest wymagana finalnie. Zwiększona jest także twardość drewna i jego odporność na działanie czynników biotycznych i abiotycznych. Aby tarcica stanowiła dobrej jakości surowiec do produkcji, musi być właściwie przechowywana. Ta, która ma być wykorzystana w budownictwie, jest rozkładana na deskach o grubości 23 mm, czyli tzw. sztaplach. Budowane są one na betonowych słupach, by uniemożliwić przemakanie drewna. Sztaple umieszcza się pod zadaszeniem na wolnym powietrzu bądź w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Należy też pamiętać o tym,żeby tarcica nie była przechowywana w zbyt niskiej temperaturze.

Tarcica, gdzie jest niezbędna?

Głównym odbiorcom drewnianego surowca jest budownictwo. Drewno charakteryzuje się odpornością na wysokie temperatury, nie odkształca się. Jest przeciwieństwem stali, która, gdy robi się bardzo ciepło, rozszerza się.

Tarcica, gdy wysycha zwiększa swoja twardość, a tym samym wytrzymałość. Doskonale więc nadaje się na krawędziaki czy belki konstrukcyjne. Te elementy z drewna są niezbędne do przenoszenia obciążenia z dachu na ściany budowanego domu. W zależności od tego, z jakiego drewna pochodzi, tarcica ma różne cechy, przydatne w jej zastosowaniu. Wysokogatunkowe tarcice służą do produkcji podłóg, okien, a także mebli. Robiona jest z nich także galanteria drewniana służąca między innymi do dekoracji mieszkań i luksusowych samochodów. Tarcica to półprodukt do wytwarzania elementów drewnianych, bez których trudno jest sobie wyobrazić współczesna gospodarkę, a także życie zwykłych ludzi. Stanowi bazę do wytwarzania zarówno rzeczy niezbędnych  ludziom do istnienia, jak i zaspakajania najbardziej wyszukanych potrzeb.

 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.