slider-hgv.jpg
Jak suszymy drewno na palety drewniane?
6 grudnia 2022

Jak suszymy drewno na palety drewniane?

Jedną z cech drewna, która podlega ocenie przy kwalifikacji przydatności  do produkcji jest jego wilgotność. Poziom zawartości wody wpływa bowiem na jego twardość i wytrzymałość. Bez względu na to, jaką techniką drewno jest suszone zawsze chodzi o to,żeby  przemieścić wilgoć z warstw wewnętrznych drewna do warstw zewnętrznych a następnie usunąć ją poza masę drzewną. Proces ten składa się z kilku etapów.

Etapy suszenia drewna na palety EURO

  • etap 1 polega na odparowywaniu wolnej wody z miazgi położonej najbliżej powierzchni drewna,
  • etap 2 polega na powolnym zmniejszaniu ilości wody w zewnętrznych warstwach drewna, zachowując przy tym wysoki jej poziom w jego wnętrzu,
  • etap 3 to zmniejszenie wilgotności w warstwach środkowych,
  • etap 4 to ustalenie równowagi higroskopijnej warstw zewnętrznych z otoczeniem. Ten etap ma na celu osiągniecie stanu, gdzie warstwa wewnętrzna jest tylko trochę bardziej mokra niż warstwa zewnętrzna.

Dawniej drewno suszono w sposób naturalny. Był on tani, ale niestety bardzo długo trwał. Czasami nawet kilka lat. Wadą tej metody suszenia było także to, że w trakcie poddawania drewna działaniu powietrza i słońca nie nabywało ono odporności na działanie szkodników i grzybów. A to bardzo ważna cecha w produkcji palet drewnianych u producenta HGV. Aby drewno mogło stanowić dobry surowiec do produkcji należało je dodatkowo zabezpieczyć, np. poprzez impregnację. Rozwój technologii sprawił, że obecnie czas suszenia drewna jest krótki, a mimo to  staje się ono twarde i wytrzymałe.

Metody konwekcyjne suszenia drewna na palety drewniane

W tej grupie znajdują się:

  • suszenie w suszarniach spalinowych bez grzejnikowych przy użyciu mieszaniny CO2 H2O i O2, Proces suszenia przyśpieszają tu spaliny, które emitują bardzo dużo ciepła,
  • suszenie drewna w cieczach, z użyciem petrolatum lub oleju krezolowego. Ta pierwsza substancja zmniejsza prędkość parowania wody i przyśpiesza proces suszenia nawet dziesięciokrotnie, drugi specyfik podsusza drewno i je impregnuje,
  • suszenie w parach cieczy organicznych tj. toluenu i ksylenu, kiedy to ciepło właściwe par obu tych składników jest wyższe od temperatury otoczenia. Rozwiązanie to umożliwia osiągnięcie temperatury suszenia większej niż 100 stopni Celsjusza. W ten sposób suszenie trwa co prawda krócej, ale stwarza też niebezpieczeństwo pękania drewna,
  • suszenie na wolnym powietrzu rozpoczyna się od ułożenia tarcicy w sztaple. Są to stosy usadowione na betonowych podstawach. Kwatery, w których znajdują się sztaple zajmują powierzchnię o długości 45 x 55 m i szerokości 12 x 14 m. Winny one być usytuowane na suchym gruncie. Aby warunki atmosferyczne nie szkodziły drewnu, należy osłonić je  jednospadowym dachem. Gdybyśmy chcieli zastosować dach dwuspadowy winien on mieć okap wielkości 30 cm  – 50 cm. Suszenie drewna na wolnym powietrzu ma te wadę, że nie mamy wpływu na temperaturę, w której zachodzi ten proces. Siłą sprawczą jest tu bowiem pogoda.
Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.