slider-hgv.jpg
Czym zajmuje się organizacja EPAL
5 listopada 2021

Czym zajmuje się organizacja EPAL

EPAL zostało założone w 1991 roku i jest międzynarodowym stowarzyszeniem na rzecz wymienialnych palet. Jego siedziba znajduje się na terenie Niemiec. Obejmuje swoim zakresem 600 mln funkcjonujących w obrocie palet oraz 20 mln palet skrzyniowych. Działa poprzez organizacje narodowe i przedstawicielstwa w ponad 30 krajów. Na świecie działa ponad 150  licencjobiorców EPAL, którzy produkują i naprawiają europalety. EPAL to organizacja non profit, której celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości palet drewnianych, zarówno na etapie produkcji, jak i naprawy. Prowadzi także pool wymiany europalet EPAL. Jako pionier zrównoważonej gospodarki cyrkularnej ma duży udział w ochronie środowiska. Ponowne użycie i naprawa palet przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 . Dzięki temu palety EPAL są neutralne dla klimatu.

Organizacja EPAL jako jedyna posiada prawo do dowolnego dysponowania znakiem jakości EPAL. Symbol ten jest chroniony prawem i zapisany w Międzynarodowym Biurze Własności Intelektualnej, pod numerem 617158, nadanym dnia 11 maja 1977 roku.

Od 1 kwietnia 2021 roku dyrektorem zarządzającym EPAL jest Bernd Derre. Od 20 lat uczestniczy on w działaniach Stowarzyszenia.  Od 1997 roku był on prawnikiem w EPAL, a od 2009 roku sprawował funkcję doradcy Zarządu. Dzięki wieloletniemu doradztwu i kierowaniu najważniejszymi projektami EPAL Derre doskonale zna rynek palet. Jego plany to dalszy rozwój poolu europalet jako elementu prawidłowej logistyki magazynowo- transportowej.

Palety drewniane i EPAL w Polsce

EPAL działa poprzez organizacje narodowe. W Polsce jest to Polski Komitet Narodowy EPAL, który powstał w 1999 roku. Służy on uczestnikom obrotu towarowego, w którym wykorzystuje się europalety EPAL. Pomaga utrzymać właściwy standard, przeprowadzając regularne kontrole wśród zrzeszonych producentów i firm handlowych. Organizuje szkolenia i wymianę doświadczeń dla wielu uczestników systemu. Wszystkie te działania są skutecznie wspierane przez  niezależną organizacją audytorską Bureau Veritas. Czuwa ona nad właściwym przebiegiem szkoleń i audytów organizowanych dla firm logistycznych i największych użytkowników palet drewnianych.

W opracowanej na bieżący okres strategii , PKN EPAL propaguje stosowanie jednolitych, światowych standardów dot. europalet z certyfikatem. Zarówno  w fazie produkcji, naprawy, jak i wymiany. Marka EPAL ma być symbolem wysokiej jakości. Ten poziom winien być zachowany przez wszystkich licencjobiorców EPAL w oparciu o współpracę z uczestnikami obrotu towarowego i firmami logistycznymi. W chwili obecnej do EPAL należy 69% polskiego rynku palet.

Jakie są zalety działalności PKN EPAL w Polsce

Efektami działań PKN EPAL są między innymi:

  • ujednolicenie standardów jakości palet na całym świecie,
  • możliwość wymiany palet na większości kontynentach,
  • gwarancja, że palety będące w obrocie są wykonane z surowców naturalnych, bez obróbki chemicznej,
  • znormalizowane wymiary palet dla całego łańcucha dostaw,
  • dostęp do palet u ponad 1500 licencjobiorców, w różnych częściach świata,
  • możliwość prowadzenia działalności przy istnieniu neutralnego bilansu CO2.

W roku 2021 EPAL obchodzi 30 rocznicę powstania. Zbiega się ona z 60-letnią obecnością na rynku palety euro. Organizacja EPAL  stanowi fundament działań na rzecz zapewnienia jakości, międzynarodowej ochrony znaku towarowego, odpowiedzialności ekologicznej i akceptacji wszystkich uczestników obrotu towarowego. Nie sposób więc przecenić roli tego stowarzyszenia w zrównoważonym rozwoju logistyki.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.