slider-hgv.jpg
Czy sposób użytkowania palet drewnianych ma znaczenie?
31 maja 2023

Czy sposób użytkowania palet drewnianych ma znaczenie?

Standaryzacja palet drewnianych wprowadzająca normy dotyczące wymiarów, wagi a także nośności palet miała bezpośredni wpływ na sposób ich użytkowania. Nie bez znaczenia było też określenie warunków produkcji i jakości surowca, jakim jest  drewno. Uzupełniły je normy dotyczące sposobów utylizacji nośników wycofanych z obrotu towarowego. Są one bardzo ważne z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. Na tej właśnie bazie stworzonych norm powstała paleta EURO.

Polskie unormowanie prawne , określające udział  palet drewnianych w obrocie towarowym, to ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych z dnia 13 czerwca 2013 roku.

Rodzaje palet drewnianych

Uwzględniając konstrukcję, wymiary i przeznaczenie funkcjonujące palety możemy podzielić na:

  • palety EUR płaskie, drewniane o wymiarach 800x1200mm. Nośniki takie spełniają   europejską normę EN 13698 -1 określoną w karcie UIC 435. Palety te charakteryzują się  oznaczeniami UICI i EUR na wspornikach przeciwległych zewnętrznych. Mają także cztery wejścia dla wózka widłowego i są nośnikami wielokrotnego użycia,
  • palety EPAL o wymiarach 800x1200mm mające postać drewnianej deski, wyposażonej w cztery wejścia dla wózka widłowego. Posiadają one oznaczenia EPAL na wspornikach zewnętrznych.  Mogą mieć także napisy EPAL i EUR na wspornikach przeciwległych zewnętrznych. Nośniki te spełniają wymagania normy EN 13698-1 , określone w Karcie UIC 435. Nadają się do wielokrotnego użytku,
  • palety CHEP, LPR o standardowych wymiarach 800x1200mm. To drewniane płaskie palety outsorcingowe bądź własne , wymienne będące w dyspozycji operatora poolu, który używa unikatowych palet własnych. Nośniki te występują  w dwóch kolorach, niebieskim lub czerwonym. Na wspornikach posiadają oznaczenia CHEP lub LPR. Są to palety wynajmowane, które po użyciu winny wrócić do właściciela,
  • palety jednorazowe są nośnikami drewnianymi, które nie podlegają wymianie. Znaczy to, że mogą być użyte tylko raz. Palety te zawsze posiadają cztery wejścia dla wózka widłowego, a ich rozmiary mogą być różne. W związku z tym, że nie dotyczą ich żadne normy i certyfikaty, nie są oznaczone żadnymi symbolami.

Wprowadzenie norm dotyczących palet drewnianych spowodowało, że utworzone zostały reguły ich użytkowania. Uczestnicy obrotu towarowego w postaci producentów, dystrybutorów i użytkowników palet z drewna zostali zobowiązani do korzystania z palet posiadających określone certyfikaty. Takie nośniki poddawane są okresowym kontrolom. Mają one na celu doprowadzenie do likwidacji uszkodzeń wynikających z bieżącej eksploatacji palet. Efektem takich działań jest karta oceny palet. Wzór tej karty został stworzony przez Polski Komitet Narodowy EPAL  we współpracy z Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji oraz ECR  Polska. Kontrola jakości palet pozwala ustalić rodzaj i ilość uszkodzeń, które powstały w wyniku ich użytkowania. Dzieli się je na dopuszczalne i takie, które wyłączają palety z eksploatacji.

Uszkodzenia palet drewnianych - na jakie możemy trafić?

Sinica to wada palet drewnianych, która nie wpływa na ich użyteczność  w obrocie towarowym. Spowodowana jest działaniem niektórych gatunków grzybów. Takie szarzenie palet, które jest wynikiem wieloletniej eksploatacji, nie wyklucza ich z obiegu. Nie ma bowiem wpływu na strukturę drewna,  więc nie umniejsza ich wartości użytkowych. Międzynarodowy obrót towarowy dopuszcza także do użycia palety pęknięte. Ważne jest, aby nie przebiegało ono przez całą długość palety. Palety nie dyskwalifikuje także uszkodzenie oznaczenia jej certyfikatu ,jeśli tylko oznaczenie umieszczone  na przeciwległym wsporniku jest nienaruszone. Taka paleta może być bezpiecznie używana. Wielkim zagrożeniem dla jakości palet drewnianych jest pleśń. Ta, w przeciwieństwie do sinicy, niszczy wewnętrzną strukturę drewna  i osłabia jego wytrzymałość. Ma to bezpośredni wpływ na udźwig palety, a tym samym na gwarancję bezpiecznego transportu i przechowywania towarów. Osłabiona paleta może stwarzać groźne sytuacje, których skutkiem mogą być wypadki przy pracy.  W obecnym stanie prawnym dopuszczalne jest korzystanie z palet, które wcześniej były naprawiane. Aby tak się stało elementy użyte do naprawy muszą być nowe, a także poddane obróbce termicznej. W takiej sytuacji gwóźdź certyfikując EPAL powinien potwierdzić dokonanie naprawy zgodnie z obowiązującymi wymogami. Stosowanie się do wymogów Unii Europejskiej  zapewnia długotrwałe i bezpieczne użytkowanie palet z drewna. To zaś przekłada się na zyski firmy i mocną pozycję w krajowym  i międzynarodowym obrocie towarowym. palet z drewna. 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.