slider-hgv.jpg
Techniki suszenia drewna w HGV palety drewniane Andrychów
4 sierpnia 2021

Techniki suszenia drewna w HGV palety drewniane Andrychów

Aby drewno stanowiło dobry materiał do produkcji, musi ono charakteryzować się odpowiednim stopniem wilgotności. Prawidłowo wysuszone suche drewno posiada wtedy wymaganą twardość i wytrzymałość. Suszenie drewna ma spowodować przemieszczenie się wilgoci z wewnętrznych warstw do zewnętrznych, a następnie odprowadzić ją poza masę drzewną. Wyróżnia się kilka etapów tego procesu. 

Etapy procesu suszenia drewna na palety EURO

  • 1 etap  to odparowywanie wolnej wody z warstw położonych przy powierzchni drewna,
  • 2 etap  to stopniowe obniżanie poziomu wody w zewnętrznych warstwach, przy stosunkowo wysokim jej poziomie w warstwach wewnątrz drewna,
  • 3 etap to redukcja poziomu wilgotności w warstwach  środkowych,
  • 4 etap to osiągniecie równowagi higroskopijnej warstw położonych przy powierzchni z otoczeniem. Ta faza winna się zakończyć osiągnięciem takiego poziomu wilgotności, gdzie warstwy wewnętrzne są tylko trochę  bardziej mokre niż zewnętrzne.

Kiedyś drewno poddawane było naturalnemu procesowi schnięcia. Był to co prawda proces niewymagający dużych nakładów finansowych, ale był bardzo długotrwały. Sezonowanie mogło trwać nawet kilka lat. Jego wadą było także to, że drewno nie nabywało odporności na grzyby i szkodniki, co jest wysoce istotne w produkcji palet drewnianych HGV w Andrychowie. Przed zastosowaniem go w produkcji musiało być dodatkowo zabezpieczane, np. poprzez impregnowanie.

W obecnych czasach drewno suszy się metodami, które nie wymagają długiego czasu i zapewniają drewnu twardość i wytrzymałość.

Metody konwekcyjne suszenia drewna na palety drewniane

  • suszenie na wolnym powietrzu, gdzie tarcicę umieszcza się na tzw. sztaplach, czyli stosach umocowanych na betonowych podporach. Wielkość kwater mieszczących sztaple to 45 × 55 m długości i 12 × 14 m szerokości. Powinny one być umieszczone na suchym, nieosłoniętym gruncie. Aby uchronić drewno przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, należy osłonić je jednospadowym dachem. Jeśli stosujemy dach dwuspadowy, powinien on mieć okap o wymiarach 30-50 cm. Wadą tego sposobu suszenia drewna jest brak wpływu na temperaturę suszenia, zdani bowiem jesteśmy na istniejące warunki pogodowe.
  • suszenie w suszarniach spalinowych, bez grzejnikowych wykorzystuje mieszaninę CO2H2O i O2. Spaliny wydzielają bardzo dużo ciepła, co znacznie przyspiesza proces suszenia.
  • suszenie w parach cieczy organicznych, tj.ksylenu i toluenu, gdzie ciepło właściwe par tych substancji jest wyższe niż temperatura otoczenia. Pozwala to osiągnąć temperaturę suszenia przekraczającą 100 stopni Celsjusza. Przyśpiesza to proces suszenia, ale grozi pękaniem drewna.
  • suszenie drewna w cieczach, przy zastosowaniu oleju kreozolowego lub petrolatum. Ta pierwsza substancja impregnuje i podsusza drewno. Ta druga ogranicza prędkość parowania wody i prawie dziesięciokrotnie przyśpiesza proces suszenia.

Dowiedz się jakie rodzaje drzew wykorzystywane są w produkcji palet drewnianych HGV i nie tylko.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.