slider-hgv.jpg
Czy wiesz czym zajmuje się organizacja EPAL?
20 maja 2023

Czym zajmuje się organizacja EPAL? 

Organizacja EPAL powstała w 1991 roku jako  międzynarodowe stowarzyszenie zarządzające obrotem wymienialnych palet. Jego główne biura znajdują się w Niemczech. Pole  do działania stanowi  tu 600 mln palet  płaskich , a także 20 mln palet skrzyniowych. Posiada przedstawicielstwa narodowe w ponad 30 krajach. Ponad 1500 licencjobiorców tej organizacji działa na świecie, produkując i naprawiając palety. EPAL jest stowarzyszeniem nie nastawionym na osiąganie zysków. Jego jedynym zadaniem jest dbanie o właściwą jakość palet z drewna. Zarówno na etapie produkcji jak i naprawy. Organizacja ta koordynuje także pool wymiany europalet  EPAL.

Jednym z priorytetów stowarzyszenia jest dbałość o ochronę środowiska realizowaną poprzez zrównoważoną gospodarkę cyrkularną. Naprawa i ponowne wprowadzenie do obrotu palet drewnianych ma bowiem znaczny wpływ na obniżenie poziomu emisji CO2. Tylko organizacja EPAL ma prawo dysponowania znakiem jakości EPAL. Jego logo podlega ochronie prawnej i jest zaewidencjonowane w  Międzynarodowym Biurze Własności Intelektualnej. W dniu 11 maja 1977 roku nadano mu numer 617158.

1 kwietnia 2021 roku dyrektorem zarządzającym EPAL został Bernd Derre. Jest on aktywnym działaczem tej organizacji od ponad 20 lat. Rozpoczął karierę w 1977 roku najpierw będąc prawnikiem, a od 2009 roku doradcą Zarządu. Tak bogate doświadczenie sprawiło, że dla Derre rynek palet nie ma tajemnic. Chce on rozwijać prawidłową logistykę transportowo- magazynową poprzez rozwój poolu europalet.

EPAL i palety drewniane w Polsce

Organizacją narodową EPAL w Polsce jest, powstały w 1999 roku, Polski Komitet Narodowy EPAL.

Sprawuje on pieczę nad uczestnikami obrotu  towarowego, którzy wykorzystują europalety EPAL. Dba o właściwą jakość produktów, regularnie kontrolując zrzeszone  firmy producenckie i handlowe. Permanentnie szkoli uczestników systemu a także organizuje wymianę doświadczeń. W tych działaniach partneruje mu niezależna organizacja audytorska Bureu Veritas. Nadzoruje ona szkolenia i audyty, przeprowadzane u największych użytkowników palet drewnianych i firmach logistycznych. Polski Komitet Narodowy EPAL propaguje jednolite, światowe wzorce europalet z certyfikatem, jako element strategii na bieżący okres. Dotyczy to zarówno fazy produkcji, naprawy jak i wymiany tych nośników. Znak EPAL ma być gwarancją najwyższych standardów. Obowiązek ich zachowania ciąży na wszystkich licencjobiorcach EPAL w zakresie współpracy z firmami logistycznymi i innymi uczestnikami obrotu towarowego. Obecnie w Polsce 69% rynku palet należy do EPAL.

Działalność Polskiego Komitetu Narodowego EPAL w Polsce – zalety

 Pozytywnymi rezultatami działań PKN EPAL są:

–        wprowadzenie jednolitych norm jakości palet,

–        umożliwienie wymiany palet w rozlicznych krajach na prawie wszystkich kontynentach ,

–        ustanowienie gwarancji,że palety uczestniczące w obrocie wyprodukowane są z materiałów naturalnych, nie poddanych obróbce chemicznej,

–        wprowadzenie ujednoliconych wymiarów palet w całym łańcuchu dostaw,

–        stworzenie  na całym świecie sieci ponad 1500 licencjobiorców,

–        umożliwienie  działania firm paletowych przy udziale  neutralnego bilansu CO2.

W roku 2021 minęła 30 rocznica istnienia organizacji EPAL. W tym też roku upłynęło 60 lat obecności na rynkach palet euro. Dzisiaj ta organizacja jest symbolem działań mających na celu zapewnienie wysokiej jakości produktu, ochrony znaku towarowego na świecie a także akceptacji różnych uczestników obrotu towarowego i działań proekologicznych. Dla zrównoważonego rozwoju logistyki działania tego stowarzyszenia są nie do przecenienia.

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.