slider-hgv.jpg
Szczegóły oznakowania palet drewnianych
10 maja 2023

Szczegóły oznakowania palet drewnianych

Początek standaryzacji palet drewnianych miał miejsce w roku 1950, kiedy to szwedzki koncern Industries wyprodukował paletę o wymiarach 800x1200x144 mm. W ten sposób stworzony został wzorzec wspólny dla wielu producentów - późniejsza europaleta. Palety te nie tylko miały ujednolicone wymiary. Charakteryzowały się także jednakową wagą, która do dziś wynosi 25 kg. Ciężar ten jest ściśle związany z udźwigiem tego nośnika, który jest w stanie unieść ciężar do 1500 kg.

Dla magazynowania towarów ta wartość wzrasta do 4000 kg. Obciążenie dynamiczne wynosi 1000 kg. Paleta o takich parametrach może być przewożona na wózkach widłowych wszystkich typów. Jest też dopasowana wielkością do kontenerów transportowanych na statkach a także naczep samochodowych. Ta kompatybilność w  znaczny sposób usprawnia przewożenie towarów oraz właściwe ich magazynowanie. Takimi paletami a także nośnikami o innych wymiarach dysponuje skład firmy HGV.

Znakowanie palet z drewna – początki

Chcąc wyeliminować z rynku palety nie spełniające norm, rozpoczęto znakowanie palet. Na dwóch wspornikach palet umieszczano znak EPAL. Na pozostałych zaś umieszczano znak kolei międzynarodowych EUR. Do dzisiaj na rynku jest około 450 milionów palet tak oznaczonych. Nieporozumienia pomiędzy Europejskim Stowarzyszeniem Paletowym EPAL a Międzynarodową Unią Kolejową  UIC spowodowały, że ta ostatnia wycofała zgodę na używanie znaku EUR na paletach. I tak od 1 sierpnia 2013 roku nowe  palety posiadają jedynie napis EPAL. Palety z nowym oznaczeniem produkowane są w taki sam sposób, jak odbywało się to wcześniej. Są tak samo skonstruowane a także spełniają normy wytrzymałościowe określone w Kodeksie UIC 435-2.

W chwili obecnej na rynku funkcjonują palety zarówno z podwójnym jak i pojedynczym oznakowaniem. Fakt, że oba rodzaje palet mają wspólne parametry powoduje,że można z nich wszystkich bezpiecznie korzystać. Tak będzie aż do momentu, gdy palety z podwójnym oznaczeniem zostaną wycofane z obrotu. W Polsce rekomendacją zawierania w umowach handlowych lub załącznikach logistycznych zapisów o korzystaniu z palet EPAL, zajmuje się „Efektywna Obsługa Konsumenta”. Udziela ona także pomocy w przeprowadzeniu wymiany palet EPAL czy EUR pod warunkiem, że spełniają wszystkie normy jakościowe. To powoduje, że taka zmiana nie przyczynia się do powstania dodatkowych kosztów i nie powoduje dezorganizacji obrotu.

Po czym poznać oryginalną paletę EPAL?

Obecnie w obrocie towarowym funkcjonuje 7 rodzajów palet EPAL. Są one poddawane stałej kontroli pod kątem spełniania wymogów określonych w Kartach UIC dla palet drewnianych, wyprodukowanych do lutego 2017 roku a także w normie EN-13688-1 Unii Europejskiej. Palety spełniające wymogi dotyczące wymiarów, parametry eksploatacyjne i techniczne posiadają specjalne oznaczenia, a mianowicie:

–        znak EPAL umieszczony na lewym wsporniku,

–        rok i miesiąc wyprodukowania palety i  numer producenta EPAL. Takie oznaczenie świadczy także o tym,że paleta spełnia normy fitosanitarne,

–        gwóźdź specjalnie oznaczony na główce i klamra. Każda naprawa takiej palety winna być potwierdzona oryginalnym, kolejnym  gwoździem.

Powyższe oznaczenia palet z drewna nie tylko potwierdzają ich nośność czy ciężar własny. Dają także gwarancję, że nośniki zostały wyprodukowane z zachowaniem wymaganych technologii. A te określają ilość zużytej wody czy gospodarkę odpadami w procesie produkcji. Takie działania dobrze służą ochronie środowiska naturalnego. Aby nabyć palety drewniane najwyższej jakości należy dokonać zakupu w licencjonowanych składach. Unikniemy wtedy  sytuacji, w której audyt dokonywany przez uprawniony podmiot, wyłączy nasze palety z obrotu towarowego.

Zainteresowała Cię nasza oferta palet drewnianych? Napisz do nas na biuro@hgv.com.pl lub skorzystaj z poniższego formularza. Na każdą wiadomość odpowiemy jak najszybciej.